Deskripsi

haul

Deskripsi haul :

ha.ul
[Ar n] kekuasaan; kekuatan

[a Isl ] cukup waktu satu tahun bagi pemilikan harta kekayaan, spt perniagaan, emas, ternak sbg batas kewajiban membayar zakat: perniagaan cukup -- (boleh dikenakan zakat krn sudah dimiliki oleh pemiliknya selama satu tahun)

[n] peringatan hari wafat seseorang yg diadakan setahun sekali (biasanya disertai selamatan arwah): semua keluarga diundang untuk menghadiri -- mendiang neneknya-- Deskripsi diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia --

Cite :
Deskripsi haul, http://www.deskripsi.com/h/haul, tanggal akses : 31 August, 2017.
Link :
<a href="http://www.deskripsi.com/h/haul">Deskripsi haul</a>