Deskripsi

LAN

Deskripsi singkatan LAN :

Lembaga Administrasi Negara


Cite :
Singkatan LAN, http://www.deskripsi.com/singkatan/lan, tanggal akses : 21 September, 2015.
Link :
<a href="http://www.deskripsi.com/singkatan/lan">Singkatan LAN</a>