Deskripsi

Satminkal

Apa Pertanyaan Kamu ? - pertanyaan.com
Deskripsi singkatan Satminkal :

satuan administrasi pangkalan


Cite :
Singkatan Satminkal, http://www.deskripsi.com/singkatan/satminkal, tanggal akses : 01 March, 2015.
Link :
<a href="http://www.deskripsi.com/singkatan/satminkal">Singkatan Satminkal</a>