EDPS (Electronic Data Processing System)

Deskripsi EDPS (Electronic Data Processing System)

Sistem pengolahan data menggunakan alat bantu komputer.


Cite :
Deskripsi EDPS (Electronic Data Processing System), https://www.deskripsi.com/komputer/edps-electronic-data-processing-system, tanggal akses : 23 November, 2017.
Link :
<a href="https://www.deskripsi.com/komputer/edps-electronic-data-processing-system">Deskripsi EDPS (Electronic Data Processing System)</a>